Bỏ qua nội dung

Một lớp mầm non

Tháng Năm 6, 2016
Bàn ghế được xếp trong một góc phòng, sẳn sàng phục vụ cho nhu cầu của tùy theo bài học - lớp học đảo ngược là như thế

Bàn ghế được xếp trong một góc phòng, sẳn sàng phục vụ cho nhu cầu của tùy theo bài học – lớp học đảo ngược là như thế

Đây là danh sách của cả lớp hôm nay. Mỗi cháu buổi sáng sau khi chào cô giáo thì gắn hình mình trên bảng, chứng tỏ rằng cháu hiện diện

Đây là danh sách của cả lớp hôm nay. Mỗi cháu, buổi sáng sau khi chào cô giáo,  gắn hình mình trên bảng, chứng tỏ rằng cháu hiện diện – các cháu học sống với xã hội như thế

Học cụ thì trường lo, còn đồ dùng cá nhân của mỗi cháu, kể cả các tác phẫm hội họa hay thủ công thì được cất trong ngăn riêng có dán ảnh và tên

Học cụ thì trường lo, còn đồ dùng cá nhân, kể cả các tác phẫm hội họa hay thủ công thì được cất trong ngăn riêng có dán ảnh và tên của mỗi cháu

Cháu này đang nhón chân, vói tay lấy học cụ

Cháu này đang nhón chân, vói tay lấy học cụ

Giá vẽ sẳn sàng. Cô giáo chĩ cần cài một tấm giấy trắng và đặt các lọ màu vào các khung tròn ...

Giá vẽ sẳn sàng. Cô giáo chỉ cần cài một tấm giấy trắng và đặt các lọ màu vào các khung tròn …

Một bảng với các loại hình và kẻ

Một bảng với các loại hình và kẻ

Kể chuyện kỳ nghỉ hè trải nghiệm cưởi voi của một cháu trong lớp là dịp để cô dạy bài vạn vật

Kể chuyện kỳ nghỉ hè trải nghiệm cưởi voi của một cháu trong lớp là dịp để cô dạy bài vạn vật về “con voi có cái vòi đi trước…”

Những khúc gỗ nhẹ vửa để phân cách các không gian vừa là ... ngựa các cháu cưỡi chơi

Những khúc gỗ nhẹ vửa để phân cách các không gian vừa là … ngựa các cháu cưỡi chơi

Học nói, học vẽ học hát, ... , đây là màn văn nghệ trên sân khấu cuối năm của các cháu mới ba tuổi

Học nói, học vẽ, học hát, … Kết quả: đây là màn văn nghệ trên sân khấu cuối năm của các cháu mới ba tuổi

Cũng văn nghệ tất niên, màn này của các cháu năm tuổi

Cũng văn nghệ tất niên, màn này của các cháu bốn tuổi

Hoan hô các cháu và chúc các cháu hạnh phúc!

 

Nguyễn Huỳnh Mai (ảnh và chú thích)

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.