Skip to content

Giới thiệu vài bài đăng bên nhà gần đây

Tháng Năm 19, 2016

Voici quelques articles récemment parus au Vietnam

Vài bài báo đăng gần đây trên Dân Trí và trên Văn Hóa Nghệ An:

 

http://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nguoi-bi-stress-co-the-dat-den-dinh-cao-nhat-cua-suc-luc-va-tri-tue-20160518094726367.htm

 

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/cung-nghi-ve-van-hoa-hoc-duong

 

http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/thay-lang-hoc-kinh-nghiem-va-khoa-hoc

 

 

Advertisements

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.