Bỏ qua nội dung

Ta biết ta? Self-understanding?

Tháng Năm 20, 2016

Self-understanding  – phải biết ta la ai mới có thể định nghĩa mình trong liên hệ xã hội. Phải hiểu cái tôi mới có thể tự gò mình vào khuôn khổ để theo luật lệ xã hội và sống tử tế, … Ở Đại học Utrecht có cả một chuyên khoa về vấn đề này.

https://huynhmai.org/2016/04/18/dai-hoc-utrecht-ha-lan/

Khiêm tốn hơn, tôi chỉ theo vài … nguyên tắc như dạy cho trẻ phát triển, tôn trọng bản thể của trẻ, …

https://huynhmai.org/2014/09/09/day-de-tre-phat-trien/

https://huynhmai.org/2015/11/03/ton-trong-su-khang-dinh-ban-the-cua-tre/

https://huynhmai.org/2016/02/21/tu-tin-va-thanh-cong-trong-viec-hoc/

Những nguyên tắc mà tôi đã áp dụng cho các con tôi và hiện thời cho các cháu tôi.

Chúng tôi hạnh phúc như thế.

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Xin mời đọc thêm : https://huynhmai.org/2017/07/23/1600-chu-va-nam-tac-gia-de-noi-ve-cai-toi/

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: