Skip to content

Chữ “Tự do – Libertas” ở Museo Civico

Tháng Năm 26, 2016
Nhìn từ phía bên kia đồi, toà nhà Palazzo Publico, ở Sienne, Italia

Nhìn từ phía bên kia đồi, toà nhà Palazzo Pubblico, ở Sienne, Italia

Bảo tàng viện Dân sự nằm trong tòa nhà ấy

Bảo tàng Dân sự, còn gọi là Bảo tàng của thành phố, nằm trong tòa nhà này –  http://www.sienaonline.com/siena_museo_civico.html

Một bức tranh lớn, với những "quan lại" thời ấy đón chào khách tham quan

Một bức tranh lớn, với những “quan lại” thời ấy đón chào khách tham quan

Học trò đến đây để tiếp cận lịch sử của thành phố

Học trò đến đây để tiếp cận lịch sử của thành phố

Một trong những tranh vẽ trên tường ở Lâu đài này được UNESCO dùng như biểu trưng của hòa bình

Một trong những tranh vẽ trên tường ở Lâu đài này được UNESCO dùng như biểu trưng của hòa bình, không bạo lực – đưa tiếng nói đó ra toàn thế giới

Cận cảnh tranh này là ở đây, vẽ từ thế kỷ thứ XIV

Cận cảnh tranh này là ở đây, vẽ từ thế kỷ thứ XIV – Độc giả có thể tìm thêm chi tiết ở : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Allegory_of_Good_and_Bad_Government

Chữ "Tự do" được khắc trên tường, nhiều chỗ

Chữ “Tự do” được khắc trên tường, ở nhiều chỗ

Tôi yêu tự do ...

Tôi yêu tự do …

 

Nguyễn Huỳnh Mai – Ảnh và chú thích

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.