Bỏ qua nội dung

Báo động “đỏ” – một bài cũ

Tháng Sáu 1, 2016

Một bài cũ (2012) nhưng đâu đó có lẻ vẫn còn tính thời sự :

http://dantri.com.vn/dien-dan/ngam-ve-nhung-bao-dong-do-trong-y-te-giao-duc-1345048196.htm

 

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.