Bỏ qua nội dung

Khoa học và quản lý

Tháng Bảy 3, 2016

Sciences et gestion de l’Etat

.

Bài này

https://huynhmai.org/2013/01/04/khoa-hoc-va-chinh-tri/

phân tích những bất cập trong việc thành lập Viện Hàn Lâm KHXH ở Việt Nam. Lúc đó, các đối tác của tôi đều bảo rằng tôi đi … quá xa – phải hiểu là … phạm húy –

Viện này được thành lập từ bốn năm nay, tiếp theo đó là việc thành lập các Viện Khoa học tùy thuộc Viện Hàn lâm.

Tháng 6/2016, một viện sĩ lên tiếng:

Theo ý kiến của PGS.TS. Vương Xuân Tình (Viện Hàn lâm KHXH VN), Học viện Khoa học Xã hội (Học viện KHXH) được xây dựng với mục đích chuyên đào tạo sau đại học thay cho nhiệm vụ tương ứng của các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm KHXH VN), nhưng tổ chức kiểu này lại ngược với mô hình chung của các học viện (graduate academy) trên thế giới, bởi hầu hết các học viện đó thuộc trường đại học mà chức năng cơ bản là phối hợp với các khoa để hỗ trợ học viên hoàn thành tốt luận văn, luận án.

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=9707

.

PGS TS Tình chưa nói hết ý đấy.

Phải nói là các học viện ấy đều không cần thiết, rườm rà hóa tổ chức, tốn kém mà không làm giàu thêm chất lượng.

Tại sao không đặt trọng tâm trên việc củng cố và phát triển chất lượng của các Đại học?

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.