Skip to content

Học xã hội học ra làm nghề gì (2)?

Tháng Bảy 29, 2016

Nhiều nghề lắm:

 – nghiên cứu ở các viện thống kê, nghiên cứu thị trường, truyền thông tiếp thị

 – dạy học

 – cố vắn nhân sự cho bất cứ tổ chức nào – ở đâu có tổ chức giữa người với người là ở đó cần xã hội học gia vì chuyên viên này giỏi giải quyết bất đồng hay xung đột.

 – cố vấn cho quản lý, quản lý xã hội hay quản lý chính trị vì quản lý mà mù hiện tượng xã hội thì không khác gì … đi đêm không đèn hay nhảy xuống sông mà không có phao.

 – cố vấn cho các xí nghiệp kinh tế

và cuối cùng, last but not least, giỏi xã hội học cũng rất cần để … nuôi dạy con giúp chúng biết thế nào là sự tái tạo xã hội, kết hôn với người giống mình, bất bình đẳng xã hội, tiếp giao văn hóa, …

.

.

Một xã hội học gia biết lý thuyết, có một số chìa khóa để giải mã các hiện tượng xã hội, không …lọt bẩy tiếp thị quảng cáo để sống có tri thức – celui qui sait, sachant, vit mieux –  Đó đã là những ích lợi thiết thực nhất của xã hội học !

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.