Bỏ qua nội dung

Trò cần hạnh phúc ở trường

Tháng Bảy 29, 2016

Bài này, VHNA đã đăng trong số 322   phát hành ngày 10.08.2016

.

Theo nhiều nhà xã hội học và giáo dục, trường học cần chủ tâm lo cho hạnh phúc cho trò. Không vì đó là một giá trị riêng mà vì một trò sung sướng thì thường học tốt hơn.

Ngày xưa, hạnh phúc ở trường không là trọng tâm của các dự án giáo dục. Trường học chủ yếu dựa trên kỷ luật và chương trình học.

Trường học thuở đó là nơi để xã hội hóa trẻ, để dạy chúng học làm người, để cải huấn những trẻ cứng đầu không tuân thủ luật lệ xã hội và để truyền một số kiến thức, …

.

Khuôn mẫu trường học đó đã bị từ bỏ từ lâu, từ gần một thế kỷ rồi, theo các trường học châu Âu, tức là từ lúc giáo dục thành cưỡng bách, khi cửa trường học rộng mở cho tất cả trẻ.

.

Vì sao trẻ …”khổ” ở trường?

Khổ vì bị dạy học một cách nhồi nhét, vì không thực hiện được những chờ đợi của thầy và của gia đình. Trẻ khổ vì bị so sánh với các bạn cùng lớp, đồng trang lứa, khổ vì chấm điểm xếp hạng, vì sợ thi rớt,…Kỷ luật chế tài với đầy các hình phạt, kể cả hình phạt xâm phạm đến cơ thể. Trẻ khổ vì liên hệ với thầy là liên hệ quyền lực.

.

Tại sao phải hạnh phúc ở trường?

Hạnh phúc ở trường thành một vấn đề sống còn. Vì trò có hạnh phúc sẽ học tốt hơn và sinh hoạt của trường trơn tru hơn. Ít bạo lực hơn, trò ít bỏ học hơn, chương trình được hoàn thành sớm hơn – cũng như ở nhà máy, công nhân mà được hạnh phúc thì năng suất cao hơn.

Nhưng đó không là một lý do để ghi thêm môn …”hạnh phúc” vào chương trình học. Hạnh phúc ở đây là chủ đích phải hướng tới qua cách tổ chức, qua vận tốc dạy và học, qua sự liên hệ thầy trò hay liên hệ giữa bạn học cùng lớp, qua chương trình và dĩ nhiên qua phương pháp sư phạm.

.

Tựu chung thì để trò hạnh phúc hơn ở trường học thì ta có thể theo một số đường đi, một số cách làm

. chú ý đến tâm lý sở trường ước vọng, phản ứng,. .. của trò. Lắng nghe phát biểu của chúng ở mỗi chặng đường.

. tạo hứng thú cho mỗi bài học. Giáo viên cần dùng tất cả những phương thức sư phạm có thể để bài học thành hấp dẫn và dễ theo cho trò.

. chú ý không đàn áp bản thể của trò, để mỗi trò có thể thể hiện bản thân mình trong quá trình học tập, học những cái chúng thích, học theo “cách” của chúng, theo vận tốc nhanh hay chậm tùy trò.

. đánh giá đào tạo chứ không đánh giá chế tài – évaluation formation et non pas évaluation sanction – thi cử nằm trong quá trình học, kiểm điểm để xem phần nào chưa tiếp thu để tiếp tục học, không phạt học trò.

. …

Làm thế nào để học trò mỗi ngày vui vẻ đến trường chứ không phải đến trường với nổi lo sợ trong bụng – la peur au ventre – hay với những bước chân trĩu nặng – les pieds de plomb –

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Xem thêm: 

  • https://huynhmai.org/2014/09/02/philippe-meirieu-va-niem-vui-cua-hoc-tap/

    Bài này đã đăng trên Văn Hóa Nghệ An số 275  phát hành ngày  25.08.2014.

  • Dubet Fr. và  Duru-Bellat M.,  L’Hypocrisie scolaire. Pour un collège enfin démocratique (Sự giả dối giáo dục. Để tiến đến một trường trung học thật sự bình đẳng). NXB Seuil, 2000.

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.