Bỏ qua nội dung

La moustiquaire – cái màng chống muỗi

Tháng Tám 4, 2016

 

 

La moustiquaire pendant le journée

La moustiquaire pendant le journée

Nous sommes dans notre maison depuis une vingtaine d’années. D’abord avec les trois enfants puis petit à petit, ils sont devenus autonomes et vivent loin de nous.

La maison devient ainsi très grande pour un vieux couple mais nous comptons y rester aussi longtemps que notre état de santé nous le permet.

Les quatre murs de l’immeuble constituent une citadelle pour nous et protègent notre … privacy. Mais l’âge aidant, nous ne faisons plus guère de travaux dans la maison. Sauf peut être cette moustiquaire qui, malgré tout, a imposé le forage dans le hourdi du plafond.

Nos petits enfants, lors de leur prochaine visite, vont être admiratifs du travail de Ông Nội! Et du beau noeud que Bà Nội a ajouté!

Chúng tôi về ở nhà này từ hơn 20 năm nay. Lúc đầu là ở cùng với ba con của chúng tôi. Rồi từ từ, các cháu trưởng thành, tự lập và ra riêng hết.

Cái nhà thành … trống trải, dư nhiều phòng. Nhưng chúng tôi định là sẽ tiếp tục ở đây trong nhiều năm nữa, cho tới chừng nào những vấn đề sức khoẻ bắt chúng tôi phải đi nhà thương hay nhà dưỡng lão.

Bốn bức tường của nhà là một loại thành trì bảo vệ những riêng tư của chúng tôi, những kỷ niệm gầy dựng của cả một đời. Với tuổi tác càng ngày càng cao, đã từ lâu, chúng tôi không có tu sửa nhà nữa, những công việc đòi hỏi nhiều sức lực…

Thế nhưng những con muỗi mùa hè đã bắt chúng tôi phải cố gắng khoan trần nhà, đóng đinh to để mắc cái màng hôm nay.

Các cháu của chúng tôi chắc chắn sẽ tròn mắt khán phục kết quả của ông nội và sẽ khen bà nội rằng cái nơ màu nâu đẹp quá!

.

Nguyen Huynh Mai (texte et photo)

Advertisements

Đã đóng bình luận.