Bỏ qua nội dung

Xúc phạm người khác trên mạng xã hội?

Tháng Tám 5, 2016

Le harcèlement sur les réseaux sociaux – question d’un lecteur

 .

Đó là câu hỏi của một bạn đọc. Vấn đề cần được phân tích có ngọn có ngành, tức là cần thời gian.

Xin chỉ đưa ra, hôm nay, bốn ý đầu tiên:

1. Không biết ở Việt Nam thì hiện trạng như thế nào nhưng ở Pháp và ở Anh, những nước có dân số chỉ tròm trèm 60 triệu người, trong đó tỉ lệ giới trẻ ít hơn ở Việt Nam nhiều – giới trẻ thì dùng mạng xã hội nhiều hơn người cao tuổi – ở Pháp và ở Anh mỗi năm có trung bình 3 hay 4 trường hợp thiếu niên tự tử vì là nạn nhân những xúc phạm liên tục trên mạng xã hội.

2. Xúc phạm người khác trên mạng xã hội dễ hơn là xúc phạm ai đó trong hoàn cảnh thật của cuộc sống, trực diện với đối tác, vì bàn phím và màn hình cho tác giả xúc phạm nhiều … tự do hơn, không bị rào cản bởi luật lệ xã hội, không thấy cái khổ của người bị xâm phạm nên tha hồ tự tung tự tác.

3. Xúc phạm người khác trên mạng là một tội mà hình luật của các nước Âu Mỹ đều trừng phạt rõ ràng. Chế tài có thể lên đến 5 năm tù và tiền phạt đến 75 000€ chưa kể tiền đền bù thiệt hại cho nạn nhân.

4. Cái cần và rất cần là giáo dục mọi người về cách dùng các mạng xã hội, về lợi và hại của internet,  về một số … đạo đức tối thiểu cần có khi dùng mạng. Phần này, tại nhiều nước, Bỉ và Pháp chẳng hạn, đã được đưa vào chương trình tiểu học từ hơn 10 năm nay. Trẻ theo nguyên tắc biết được “do and don’t” trên mạng xã hội. Chúng cũng được chỉ cách để tố cáo những xâm phạm mà chúng là nạn nhân. Mặc dù thế, hiện tượng bị xâm phạm hay xâm phạm người khác trên mạng vẫn hiện hữu (mỗi năm vẫn có những nạn nhân bị đưa đến … đường cùng và tự tử như đã nói trên).

.

Những bài tiếp theo sẽ lần lượt khai triển các điểm vừa nêu trên.

.
Nguyễn Huỳnh Mai

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.