Bỏ qua nội dung

Một bảng điểm của học trò Tiểu học, lớp 1, ở Bỉ

Tháng Tám 7, 2016

Đánh giá ở trường là một vấn đề tùy thuộc vào triết lý giáo dục, chương trình, phương pháp sư phạm, … Nhân dịp Bộ trưởng Giáo dục  đang có dự định sửa đổi Thông tư 30 áp dụng từ một năm nay và bắt buộc giáo viên không cho điểm, xin mời  xem ở Bỉ, thầy cô “hành sự” thế nào với học trò mình – như một thí dụ (các ảnh chụp một phiếu điểm, tiếng Pháp –  chú thích trong bài dịch các tiết mục sang tiếng Việt).

 

Hai môn chính – Kỹ năng về tiếng Pháp và Toán

P1190699

Phiếu điểm, cho hai môn học chính, tiếng mẹ và toán

Chương trình lớp 1 chỉ có hai môn học chính: tiếng Pháp  và Toán. Mục tiêu là kỹ năng, tức là biếtbiết ứng dụng – chứ không chỉ biết như một con vẹt.

Tiếng mẹ trước tiên vì phải biết đọc mới mở cửa được các tri thức khác. Tiếng mẹ ở đây rất giản dị: biết đọc, biết viết, biết nói và biết nghe. Hai kỹ năng đầu được chấm trên 40 điểm. Hai   kỹ năng sau trên 10 điểm. Thế là qua tiêu chỉ chấm điểm kỹ năng tiếng mẹ, ta đoán được chủ đích “sống cùng với xã hội” – một trong bốn chủ đích của giáo dục theo UNESCO – con người là con vật duy nhất dùng ngôn ngữ, bằng lời hay bằng chữ viết,  để giao tiếp. Kỹ năng biết nói và biết nghe vừa là kỹ năng “hàn lâm” vừa là khả năng xã hội và đạo đức.

.

Toán cũng là một ngôn ngữ. Lại là một phương tiện tối cần thiết cho tất cả mọi khoa học – từ Thiên văn học của Galilée tới xã hội học, nghề của người viết bài này. Ở lớp 1, các em chỉ cần biết các con số – thông thường là đến 20 nhưng biết cộng trừ nhân chia tới số đó – Đó là phần quan trọng nhất, được chấm trên 40 điểm.

Và để các em không bị làm triệt tiêu các “vốn” về Toán sẳn có – mà ông Stanilas Dehaenne đã đã đề cập đến – , Toán ở chương trình lớp 1 có “thể rắn và khái niệm về hình học”, về “cân đong lớn nhỏ” và cuối cùng về “liên hệ giữa/phân tích các dữ kiện”. Ba phần này được cho  điểm trên 20.

.

Các môn khác

 

Các môn khác ở lớp 1: sinh ngữ, nhập môn về khoa học, Tôn giáo, Thể dục và Mỹ thuật

Các môn khác ở lớp 1: sinh ngữ, nhập môn về khoa học, Tôn giáo, Thể dục và Mỹ thuật

 

 

Tiếp theo Tiếng mẹ và Toán, Sinh ngữ cũng là một môn quan trọng. Ở đây, em này học Tiếng Hà lan, ngôn ngữ thứ nhì của Bỉ, môn này đước chấm trên  20 điểm.

 

Còn các môn khác – nhập môn về khoa học, Tôn giáo, Thể dục và Mỹ thuật -, cũng cần để sống như một người cân bằng – có hiểu biết chứ không phải là một vật vô tri – phát triển đều hòa, có đạo đức và có ý thức về cái đẹp, …các môn này không chấm điểm. Giáo viên chỉ cho ba “hạng” trong đánh giá:

. màu xanh khi trò hoàn toàn đạt kết quả chờ đợi

. màu vàng cam khi trò chỉ đạt được một phần

. màu đỏ khi trò không đạt được kết quả và cần cố gắng thêm nhiểu

Trong dấu ngoặc, thông thường các môn này được bảo đảm bởi những giáo viên chuyên môn – giáo viên dạy Sinh ngữ, dạy Tôn giáo, giáo viên Thể dục hay giáo viên Vẽ và gv Âm nhạc.

Đến đây, ta thấy là cách đánh giá kết quả học trình dung hòa cả hai phương thức

. cho điểm số

. và không cho điểm.

.

Là diễn viên của việc học, học tích cực – Kỹ năng về cách học

 

Phần đánh giá tiếp theo cho thấy tầm quan trọng của vai trò làm chủ việc tiếp thu của học trò

Phần đánh giá tiếp theo cho thấy tầm quan trọng của vai trò làm chủ việc tiếp thu của học trò

 

Việc trò làm chủ việc tiếp thu được “dịch” bởi  6 items ghi lại ở đây và được giáo viên đánh giá:

. Trò dấn thân vào các sinh hoạt ở lớp

. Trò theo kịp vận tốc của lớp

. Trò  tôn trọng các chỉ thị

. Trò trình bày các bài tập một cách tĩ mĩ sạch sẻ

. Trò có thứ tự

. Trò biết bươn chải tự tìm giải pháp cho các vấn đề

Kết quả các tiếp thu là một chuyện, cách tiếp thu là phần quan trọng không kém. Phần này của bảng điểm cho biết trò đã làm việc như thế nào trong mỗi học kỳ. Ở đây, đánh giá cũng theo các ký hiệu xanh, vàng, đỏ như phần vừa trình bày trên.

.

Học làm công dân – kỹ năng học làm người

học làm công dân, ...

Học làm công dân: đánh giá những kỹ năng cần thiết …

Ở đây, chỉ có 4 items, mỗi item nói một kỹ năng tích cực mà trò cần có để sống chung trong xã hội qua những hình thức cụ thể về kỹ luật và việc sống với người khác ở lớp và trong trường:

.  Trò tôn trọng sự chăm chỉ của bạn đồng song

. Trò tôn trọng luật lệ

, Trò tuân thủ việc xếp hàng

. Trò lễ phép và đối xử hoà nhã với người khác

Những items này cũng được đánh giá theo phương thức ba màu xanh (đạt yêu cầu), vàng (một phần đạt yêu cầu) đỏ (không đạt yêu cầu).

.

Cuối cùng,  lời phê tổng quát

 

Phần bên phải của bảng điểm, ở đây chỉ thoáng thấy, là nhận xét tổng quát của giáo viên

Phần bên phải của bảng điểm, ở đây chỉ thoáng thấy, là nhận xét tổng quát của giáo viên , cho mỗi học kỳ

 

 

Nguyễn Huỳnh Mai

 

Viết thêm:

1.Số học trò của mỗi giáo viên Tiểu học ở Bỉ là khoảng từ  14, tối thiểu để mở một lớp, đến  27 trò – con số tối đa. Đánh giá được thực hiện ba lần trong năm, cho ba học kỳ. Ở học kỳ 1, không đánh giá vì đầu năm học, trò cần thời gian để làm quen với môi trường.

2. Bảng điểm này được áp dụng từ gần 10 năm nay tại hệ thống các trường Công giáo ở Bỉ. Trước khi ra đời, bảng điểm đã được “thai nghén,  thử ứng dụng,  cọ xát và hoàn chỉnh” trong nhiều năm dài trước khi chính thức đi vào lớp học.

 

 

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.