Bỏ qua nội dung

Chủ đích của giáo dục cơ sở ở Bỉ

Tháng Tám 8, 2016

Les objectifs de l’enseignement de base en Belgique.

.

Mấy dòng này để trả lời ngắn gọn một bạn đọc hôm nay. Bạn ấy hỏi sau khi đọc bài “Một bảng điểm…”

.

Những chủ đích của giáo dục cơ sở ở Bỉ – cưỡng bách tới năm trò tròn 18 tuổi – nói chung, theo thứ tự quan trọng, như sau (1):

  • Giúp trò tự tin ở mình và phát triển.

  • Làm sao cho tất cả mọi trò đều tiếp thu được những tri thức và những kỹ năng cần để sống và để có một chỗ đứng trong xã hội.

  • Chuẩn bị cho tất cả mọi trò để chúng trở thành những công dân có trách nhiệm hầu góp phần vào sự tiến triển của một xã hội mở trước mọi văn hóa dân chủ, đa nguyên, lấy tương trợ xã hội làm cơ sở.

  • Bảo đảm cho mọi trò đều khả năng giải phóng cho mình và thăng tiến xã hội.

Nguyễn Huỳnh Mai

(1) http://www.vivreenbelgique.be/3-l-enseignement/l-enseignement-primaire-et-secondaire#auto_anchor_7

Bài dưới đây, trọng tâm đặt trên chương trình, nhưng được cái là bằng tiếng Việt

Chương trình bậc phổ thông ở Bỉ – Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.