Bỏ qua nội dung

Cyber harcèlement – xúc phạm trên mạng, thư mục?

Tháng Tám 26, 2016

Để trả lời một bạn đọc về sách tham khảo cho vấn đề xúc phạm trên mạng, xin đưa ra đây hai références rất hoàn chỉnh bằng tiếng Pháp với những thư mục rất đầy đủ và cập nhật.

Đây là một khảo cứu ở Bỉ, sách đọc được online, hơn ba trăm trang, đi từ  định nghĩa của cyberharcèlement, các hình thức, đặc điểm, đối tượng, … tới những cách ứng dụng thực tiển cho trẻ, cho giáo viên và cho cha mẹ để chống lại hay phòng ngừa hiện tượng. Và sau cùng là thư mục.

Trong sách này, phần II, Avis số 6, khoảng hơn 60 trang, đủ cho một độc giả muốn tiếp cận ngắn gọn vấn đề.

Sách thứ nhì, là một nghiên cứu của thành phố Lausanne, Thụy sĩ. Rộng hơn, nói về tất cả những hình thức xâm phạm và bạo lực mà tác giả và nạn nhân là người trẻ. Cyberharcèlement bàng bạc trong cả sách. Có thư mục ở phần cuối.

 

Tôi sẽ tiếp tục viết về xúc phạm trên mạng nhưng hiện bận nhiều chuyện quá. Thành thật xin lỗi

 

Nguyễn Huỳnh Mai

 

 

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.