Bỏ qua nội dung

Một bức ảnh cũ …

Tháng Chín 29, 2016
Cách đây gần 35 năm, ngày Cha tôi đến Bỉ, con gái tôi lúc đó chỉ hơn một tuổi, tôi còn bồng cháu trên tay...

Năm 1982, với mẹ tôi, ba đứa em và hai con nhỏ của tôi, ngày Ông Ngoại chúng từ trại học tập cải tạo ra, đến Bỉ, …

Tôi có được như ngày nay là nhờ Cha tôi đã tin cậy và đặt hi vọng vào đứa con đầu lòng…

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.