Bỏ qua nội dung

Đi tham quan ở nước ngoài và hợp tác khoa học?

Tháng Mười 18, 2016

Des dysfonctions dans les contacts avec certains scientifiques vietnamiens?
.

Giáo sư Nguyễn văn Tuấn ở Úc vừa viết một bài về các dysfonctionnements – những bất ổn, không bình thường – của các đoàn công tác từ Việt Nam.

http://tuanvannguyen.blogspot.be/2016/10/trai-nghiem-voi-nhung-oan-cong-tac-tu-vn.html

Tựu chung, năm cái bất thường của một số đoàn ấy, theo gs Tuấn là

1/ Không giữ lời hứa

2/ Làm việc thiếu nghiêm túc

3/ Đãi bôi, nói một đường làm một nẻo

4/ Im lặng đáng sợ

5/ Cái gì cũng biết.

Đồng thời, dựa trên thời sự, vua Thái Lan vừa băng hà, gs Tuấn hết lời ca ngợi xứ làng giềng, ít nhất là qua các kinh nghiệm của cá nhân ông:

http://tuanvannguyen.blogspot.be/2016/10/cam-nhan-lan-man-ve-thai-lan.html

Tôi cũng là một người đã từng …”cùng ăn, cùng ở, cùng nằm”  – thật ra là cùng làm việc – với một vài khoa học gia trong nước và đón tiếp họ ở Bỉ. Bằng cớ là đã có dịp nói gần nói xa qua các bài:

https://huynhmai.org/2015/06/04/hop-mut-cua-vien-toan-hoc/

https://huynhmai.org/2016/08/30/khoa-hoc-ve-giac-ngu-o-ha-noi/

https://huynhmai.org/2015/08/31/lai-ban-ve-mo-hinh-bac-si-gia-dinh/

https://huynhmai.org/2015/10/30/hop-tac-dai-hoc-bi-viet-nam/

https://huynhmai.org/2013/10/25/ba-bo-truong-bo-y-te-viet-nam-tham-nuoc-bi/

Và  lắm khi tôi cũng đã phải chấp nhận một số hoàn cảnh khó xử.

Nước mình nó thế ấy!

.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.