Bỏ qua nội dung

Ngày Các Thánh đi thăm mộ

Tháng Mười 28, 2016
Trổng thêm hoa trên mộ

Trổng thêm hoa trên mộ

Tiếp theo là lau dọn

Tiếp theo là lau dọn

và đốt hai cây nhang tưởng nhớ người đã khuất bóng

và đốt hai cây nhang tưởng nhớ người đã khuất bóng

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.