Bỏ qua nội dung

Sách của cháu tôi – Les livres de mon petit-fils

Tháng Mười Một 17, 2016

Mon petit-fils a un an. L’âge de la découverte et il adore les livres. En voici quelques-uns de sa bibliothèque…

Bắt đầu là thân thể: cháu có thể đặt bàn tay mình trên trang sách

Bắt đầu là thân thể: cháu có thể đặt bàn tay mình trên trang sách

hay cả hai bàn tay, tại sao không?

hay cả hai bàn tay, tại sao không?

Rồi dùng tay để mở cửa

Rồi dùng tay để mở cửa

Cháu mặc áo quần: để học tên của các y phục và sờ các chất liệu

Cháu mặc áo quần: để học tên của các y phục và sờ các chất liệu khác nhau

như đôi bốt màu hồng bóng và láng ...

như đôi bốt màu hồng bóng và láng …

hay cái mủ đội đầu bằng len màu vàng - trời đang mùa đông lạnh

hay cái mủ đội đầu bằng len màu vàng – trời đang mùa đông lạnh

Sau thân thể và aáo quần là thế giới xung quanh - phòng của cháu chẳng hạn

Sau thân thể và áo quần là thế giới xung quanh – phòng của cháu chẳng hạn

cây xanh

cây xanh

chim trên cành

chim trên cành

hoa ngoài vườn, nhưng chờ tí ...

hoa ngoài vườn, nhưng chờ tí …

kỳ diệu chưa, hoa ấy thành cái mào gà khi mở trang sách

kỳ diệu chưa, hoa ấy thành cái mào gà khi mở trang sách

cũng như trái dâu này sã thành ...

cũng như trái dâu này sẽ thành …

con chim trong đàn

con chim trong đàn

Cháu học đếm này: ba con bướm

Cháu học đếm này: ba con bướm trên ba ngón tay

còn đây là một viên sỏi màu nâu

còn đây là một viên sỏi màu nâu

Sách cũng là đồ chơi: cháu luồn ngón tay vào các lổ hổng này đi ...

Sách cũng là đồ chơi: cháu luồn ngón tay vào các lổ hổng này đi …

Còn đây là con công ...

Còn đây là con công …

và cháu có thể kéo cho nó xòe đuôi

và cháu có thể kéo cho nó xòe đuôi

Cháu cũng có thể đọc chuyện con rồng phun lửa

Cháu cũng có thể đọc chuyện con rồng phun lửa

hay chuyện có ông vua hiền từ

hay chuyện có ông vua hiền từ

Bà yêu cháu, cháu ơi!

.

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

Viết thêm:

Cho trẻ con, sách rất quan trọng:

https://huynhmai.org/2016/02/22/doc-sach-voi-tre-giup-chung-phat-trien-nao-bo/

cho chúng tiếp cận với sách cũng là rèn chúng thói quen đọc sách sau này.

Advertisements

Đã đóng bình luận.