Bỏ qua nội dung

Rockville trên đường tôi đi

Tháng Mười Một 29, 2016
Bên cạnh nơi trượt băng ngay trung tâm thành phố

Bên cạnh nơi bể trượt băng, hiện sắp Giáng sinh,  ngay trung tâm thành phố

Dù ở đầu, xe đạp là ... phương tiện di chuyển cho tương lai

Dù ở đâu, xe đạp vẫn là … phương tiện di chuyển cho tương lai

Một tòa nhà đẹp ở thành phố này: tôi thấy trời xanh và mây trắng ở trên tường kính !

Một tòa nhà đẹp (trụ sở của GSK) ở thành phố này: tôi thấy trời xanh và mây trắng ở trên tường kính !

p1200827

Và tôi đi lạc vào thiên đường của sách, thư viện Memorial

Ảnh của Jean-Etienne Minh Duy và Mai Poirrier

From → Ký sự

Đã đóng bình luận.