Bỏ qua nội dung

Cây quýt kiểng ngày đầu năm

Tháng Một 1, 2017
Marcel mang đến tặng  chúng tôi một cây quýt đầy trái vàng óng. Anh cẩn thận nhắc chńh tôi là không ăn được....

Marcel mang đến tặng chúng tôi một cây quýt đầy trái vàng óng. Anh cẩn thận nhắc rằng các trái này không ăn được….

Bonne Année pour 2017

Nguyen Huynh Mai (photo et texte)

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.