Bỏ qua nội dung

Phật giáo và gốm Việt Nam ở Bào tàng Guimet, Paris

Tháng Một 13, 2017
Phật bà quan âm, tượng gỗ sơn, thế kỷ thứ

Phật bà quan âm, tượng gỗ sơn, thế kỷ thứ XVIII

Phật...

Phật Bodhisattva Avalokitesvara, thế kỷ thứ XVII

Phật bà trăm tay

Phật bà trăm tay, thế kỷ thứ xix

Bình sứ tráng men, họa tiết hoa xanh. Miền Bắc, thế kỷ XV

Bình sứ tráng men, họa tiết hoa xanh. tìm thấy ở miền Bắc, thế kỷ XV

gốm họa tiết màu nâu, tìm tháy ở Thanh Hóa, thế kỷ XII-XIV

Gốm họa tiết màu nâu, bình tìm thấy ở Thanh Hóa, thế kỷ XII-XIV

Bình vôi trơn, thế kỷ thữ XIV

Bình vôi trơn, thế kỷ thứ XIV

Tô lớn, họa tiết cobalt xanh, thế kỷ XV

Tô lớn,  sứ tráng men, họa tiết cobalt xanh, thế kỷ XV

Đĩa sứ, thế kỷ XV

Đĩa sứ, thế kỷ XV

Bìng sứ men ngà, họa tiết nâu, thế kỷ XII-XIV

Bình sứ men ngà, họa tiết nâu, thế kỷ XII-XIV

Xưa hơn, sứ tráng men, thời Giao chỉ, thế kỷ I-III

Xưa hơn, sứ tráng men, thời Giao chỉ, thế kỷ I-III

cũng thời Giao Chỉ, đất nung, họa tiết kẻ dọc

Xưa hơn nữa, thế kỷ I-II trước Thiên chúa, đất nung, không tráng men, họa tiết kẻ dọc và  kẻ ô

Phòng đầu tiên, ngay sảnh của Bảo tàng Guimet, văn hóa Khmer

Phòng đầu tiên, ngay sảnh của Bảo tàng Guimet, văn hóa Khmer

Về Bảo tàng Nghệ thuật Á châu Guimet, có thể xem thêm ở đây:

http://www.guimet.fr/collections/asie-du-sud-est/

.

Nguyễn Huỳnh Mai – Ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: