Bỏ qua nội dung

Phần Lan: trường học của hạnh phúc

Tháng Một 19, 2017

La Finlande, là où on oeuvre pour le bien être à l’école de tous les acteurs

.

Có một đặc điểm của trường học ở Phần Lan mà các nhà xã hội học về giáo dục nhấn mạnh là rất ít bất bình đẳng ở trường. Trò theo học ở trường gần nhà nhất, hầu như tất cả đều là trường công, giáo dục miễn phí tới năm 16 tuổi, các trò đều học theo một chương trình khung chung.

Trong sinh hoạt mỗi trò học theo nhịp độ vận tốc của mình, khi gặp khó khăn thì được kèm cặp đặc biệt cho từng trò, chấm điểm chỉ bắt đầu khi trò lên 14 tuổi với mục đích định hướng, ngồi lại lớp hầu như không hiện hữu.

Cách sinh hoạt của lớp học cũng đặc biệt. Mỗi giờ gồm  15 phút chơi và  45 phút học. Thời gian chơi là ưu tiên.

Về cơ cấu tổ chức, hai năm chót của trung học, trò có thể học nghề nếu thích. Nhưng có rẻ sang học nghề đi nữa thì tất cả mọi trò đều có quyền học lên cao đẳng hay đại học.

Với kết quả của Pisa năm 2000 và những năm kế tiếp làm cho toàn thế giới khám phá ra thiên đường giáo dục Phần Lan: học thoải mái nhưng trò giỏi. Bí mật ở đâu?

Có thể nói sự tin tưởng lẩn nhau là triết lý cơ sở của Phần Lan.

Thầy tin tưởng ở khả năng và sự tự chủ của trò để chúng tự nguyện học, thầy khuyến khích sự tự tin, sự tò mò và trí sáng tạo của chúng – một triết lý được áp dụng từ bốn mươi năm nay, những điều mà giới nghiên cứu thần kinh học mới khám phá và kiểm chứng gần đây với khả năng các máy scanner sinh hoạt ( = đó là cách học tốt mhất).

Sự tin tưởng giữa cha mẹ học trò và giáo viên – giữa giới quản lý giáo dục và giáo viên.

Giáo viên vì thế có rất nhiều tự do trong việc tổ chức việc học của học trò mình tùy theo các đặc thù của trò và miễn làm sao hoàn thành xong chương trình tối thiểu. Ở Phần Lan, thanh tra đã biến mất khỏi phạm vi học đường từ hai thập niên.

Hiện Phần Lan không còn đứng đầu bảng theo Pisa, nhưng đó là một vấn đề khác.

.

Phải nói thêm hai điều

. giáo viên ở Phần Lan đều phải qua một quá trình đào tạo năm năm và thông thường chỉ 10% ứng viên được tuyển chọn ở đầu vào. Tức là hầu như tất cả giáo viên đều là những người rất năng động, yêu nghề, có khả năng và lý tưởng để hoàn thành tốt công việc của mình.

. Hệ thống giáo dục được quan sát thường trực, bởi các nhà khoa học, để tức thì khám phá những bất ổn hầu tìm cách giải quyết. Thí dụ gần đây nhất là sự thành đạt của các trò nữ tốt hơn các trò nam. Thế là nhiều phương kế đang được áp dụng để xóa bỏ cái khác biệt này.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.