Skip to content

Xã hội chờ đợi gì ở người trí thức?

Tháng Một 20, 2017

Qu’est-ce que la société attend des intellectuels ?

.

Giải mã các hiện tượng, suy nghĩ, phân tích, dự đoán, …

.

Trong bài biện hộ trước các quan toà, Socrate tự so sánh mình như một con ruồi trâu «chích» để thôi thúc xã hội bằng cách gieo rắc sự nghi ngờ và «kiểm tra những người tự cho mình là khôn ngoan nhưng thực sự họ không như thế»

Platon, Apologie de Socrate. Paris, NXB Garnier-Flammarion, 1967, tr. 45.
.

Dẫn chứng này minh họa ít nhất là một chuyện: trí thức có thể không là người tham chính. Nhưng họ góp ý cho người quản lý, bắt những người này bớt chủ quan, bớt vỏ đoán hay bớt … ngủ quên.

Tức là đóng vai trò phản biện. Tức là đóng vai trò nói lên sự thật.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.