Bỏ qua nội dung

Vay tiền để đổi mới giáo dục?

Tháng Một 23, 2017

80 millions de dollars pour la réforme de l’enseignement de base?

.

Sáng nay, báo Giáo dục cho đăng bài này

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Vay-77-trieu-do-la-My-cho-doi-moi-giao-duc-Pho-thong-va-Quyen-duoc-thong-tin-post173983.gd

trong đó nhà nghiên cứu Nguyễn thị Lan Hương tỏ ý lo sợ thêm nợ nhưng rồi sự việc sẽ không tốt đẹp hơn.

Cô Lan Hương dựa trên những kết quả – đều là tiêu cực – gần đây của VNEN, của đề án Tăng cường năng lực ngoại ngữ hay chuyện đề án 322 cho đào tạo tiến sĩ,  thạc sĩ – tính ra là cả nhiều tỉ đô la…

Cách đây bốn năm, tôi cũng đã viết về “Tiếng và tiền”:

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/ti%E1%BA%BFng-v%C3%A0-ti%E1%BB%81n

Qua kinh nghiệm cải tổ chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp sư phạm, … mà tôi có dịp chứng kiến hay góp sức từ hơn bốn mươi năm nay ở Bỉ, chúng tôi tốn ít tiền hơn, chưa có budget nào tới tám chục triệu đô la … Và hiện hệ thống giáo dục ở Bỉ được xem như một trong những hệ thống tốt nhất toàn cầu, theo báo cáo INNOCENTI của UNICEF, 2013.

Dĩ nhiên, phải nói là dân số của Bỉ chỉ hơn 1/10 dân số của Việt Nam. Bên cạnh đó có lẻ là Bỉ còn cậy được trên tài năng của một số nhà kế hoạch biết tối ưu hóa các ràng buộc.

Đổi mới lần này “đã tìm ra triết lý của giáo dục”, sẽ “không có xung đột lợi ích nhóm”, sẽ “dạy lấy người học làm trung tâm” theo các phát biểu của ông Nguyễn minh Thuyết nhưng rốt cuộc vẫn là những khẩu hiệu chung chung chứ chưa có gì cụ thể.

Có lẻ những người tham gia kỳ đổi mới này cần thông báo nhiều hơn về đường đi nước bước từ những cụ thể của tình hình học đường hiện tại để chuyên viên giáo dục gần xa có thể góp ý. Mà ta đã có một état des lieux – nghiên cứu về hiện trạng – chưa?

Tra khảo mục lục Tạp chí khoa học giáo dục hiện chưa thấy công bố về hiện trạng giáo dục phổ thông và cơ sở    http://vnies.edu.vn/menu-news-1-34-1_tap-chi-khoa-hoc-giao-duc.html

Chả nhẻ đổi mới mà không biết cái nào đang sai, cái nào lạc hậu ?

.

Nguyễn Huỳnh Mai

. Xin mời đọc chơi cho vui về tối ưu hóa các ràng buộc

https://huynhmai.org/2013/03/30/toi-uu-hoa-cac-rang-buoc/

. Còn nếu đổi mới mà không có kế hoạch thì bao nhiêu tiền cũng không đủ:

https://huynhmai.org/2014/04/15/34-000-ti-dong-cho-doi-moi-chuong-trinh-sgk/

Advertisements

Đã đóng bình luận.