Bỏ qua nội dung

Đại chúng và tinh hoa

Tháng Một 26, 2017

La masse et les élites – De la philosophie au Baccalauréat aux fonctions de l’école, des élites et la place des masses 

Một bài rất hay của ông Nguyên Ngọc

http://www.thesaigontimes.vn/156031/Dai-chung-hay-tinh-hoa.html

trong đó ông nói rất nhiều về đề thi Triết của Tú Tài Pháp. Với cái tư duy độc lập như kết quả, đáng thèm, của giáo dục phổ thông ở Pháp

Tôi cũng có bàn về các đề Triết ở Tú Tài Pháp cách đây ba năm

https://huynhmai.org/2014/07/08/de-tu-tai-phap-2014-va-day-lam-nguoi/

Tôi cũng nhiều lần nói đến chủ đích học để biết ta là ai, để phát triển và để sống với người khác

Về tinh hoa?

Thế nào là tinh hoa và vai trò của tinh hoa?

https://huynhmai.org/2014/11/09/tang-lop-tinh-hoa-trong-xa-hoi/

https://huynhmai.org/2014/11/10/vai-tro-cua-tang-lop-tinh-hoa-trong-xa-hoi/

.

Một câu của ông Nguyên Ngọc đáng cho ta ghi nhớ

Không có xã hội nào toàn tinh hoa. Có tinh hoa, và có số đông. Đều cần. Văn hóa là vậy. Giáo dục cũng hẳn là vậy. Có cái đại chúng được học rộng rãi làm lực lượng. Và có bộ phận nhỏ tinh hoa dắt dẫn sự phát triển, và từng bước nâng cái số đông rộng rãi kia lên. Các nền văn minh, từ rất xa xưa, đều đã tiến hóa như vậy.

Với điều kiện là tinh hoa có ý thức trách nhiệm và số đông cầu tiến.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.