Bỏ qua nội dung

Trẻ đón Tết ở Đức

Tháng Hai 9, 2017
Đón Tết ở Aachen, văn nghệ nghiệp dư nhưng không kém ai ...

Đón Tết ở Aachen, văn nghệ nghiệp dư nhưng không kém ai . Đây là hai người dẫn chương trình, thế hệ thứ hai ở Đức, sống trong hai văn hóa.

Trước giờ khai mạc các cháu ngồi chờ

Trước giờ khai mạc các cháu ngồi chờ, áo quần bảnh bao

Vài cháu dạn dĩ hơn, leo lên sân khấu chơu với trống

Vài cháu dạn dĩ hơn, leo lên sân khấu chơi với trống

Vui thật!

Vui thật!

Có cháu đứng cận cảnh xem múa lân

Có cháu đứng cận cảnh xem múa lân

Nhưng kìa, phần văn nghệ bắt đầu, các cháu góp phần vào hoạt cảnh Trẩy hội mùa Xuân

Nhưng kìa, phần văn nghệ bắt đầu, các cháu góp phần vào hoạt cảnh Trẩy hội mùa Xuân

Màn múa chim vàng anh học lễ phép

Màn múa  Chim vàng anh học lễ phép

Cùng các cô các chú trình diễn áo dài

Cùng các cô các chú trình diễn áo dài

Một ngày Tết cội nguồn, giữa trời Tây

Một ngày Tết cội nguồn, giữa trời Tây

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.