Skip to content

“Con ngoan, trò giỏi” và dạy để trẻ tự lập

Tháng Hai 24, 2017

Enfant sage, élève performant” et l’éducation pour l’autonomie

.

Bài (khoảng 2500 chữ) đã in trên VHNA số 335 phát hành ngày 25/2/2017

và có thể đọc được trên mạng ở trang DĐKP theo đường đẫn :

“Con ngoan, trò giỏi” và dạy để trẻ tự lập

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.