Bỏ qua nội dung

Kỹ năng tổng quát của một sinh viên ở châu Âu, lúc ra trường

Tháng Hai 25, 2017

Des compétences générales minimales  pour un jeune diplômé de l’enseignment supérieur.

.

Dựa theo Phụ lục 2, trang 67-68, của ấn phẫm sau đây:

Jenneke Lokhoff và Bas Wegewijs & al., TUNING, Educational Structure in Europe. Bilbao, Groningen et La Haye, Publications de l’Université de Deusto, 2010.

có thể tra khảo trên mạng theo đường dẫn này:

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Guide_de_formulation_des_profils_de_formation.pdf

bài này tóm lượt ngắn gọn những kỹ năng tổng quát – chưa nói tới các kỹ năng chuyên ngành chuyên nghề – mà bất cứ nhà tuyển dụng nào, ở châu Âu, cũng chờ đợi nơi một ứng viên xin việc. Dĩ nhiên, không phải Đại học dùng phép mầu để đào tạo sinh viên của mình trong 3 hay 5 năm mà được hết cả ba mươi kỹ năng này. Quá trình học của các sinh viên ấy lúc còn ở Tiểu và Trung học đã chuẩn bị cho chúng những nền tảng vững chắc . Môi trường và phương pháp sư phạm ở Đại học hoàn thiện những nền tảng này.

Về những kỹ năng mà theo nguyên tắc đã được rèn luyện ở Trung học, xin mời đọc:     https://huynhmai.org/2018/01/09/chu-dich-nao-cho-giao-duc-trong-tuong-lai-2/

Kỹ năng về tri thức nền

. biết sử dụng tốt tiếng mẹ 

. rành ít nhất là một ngoại ngữ – đọc viết nói (tiếng Anh, Pháp, Tây ban Nha và Đức là bốn sinh ngữ thông dụng nhất)

. biết tìm, phân loại, đánh giá, phân tích, … thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

. biết tiếp cận và tinh thông các vấn đề ở mọi trình độ từ tổng quát đến trừu tượng

. biết dùng các ứng dụng của công nghệ thông tin

. biết dựng một dự án – từ dự án tài chính cá nhân tới những dự án chuyên môn 

. có khả năng trình bày cho người khác ý tưởng, dự án của mình

Kỹ năng sống

– biết học suốt đời và cập nhật hóa vốn liếng tri thức

– cẩn mật, biết phân tích phê bình và biết tự phê bình

– biết quản lý thời gian

– biết sáng tạo trong nghề nghiệp và trong cuộc sống

– có khả năng nhận định, hiểu và giải quyết vấn đề

– biết ứng dụng hiểu biết vào cuộc sống

– có khả năng tự lập, sống, học và làm việc một mình khi cần

– biết giải quyết những xung đột giữa cá nhân, những xung đột văn hóa, …

Kỹ năng làm việc

– làm việc nhóm : biết phân công, đảm trách nhiệm, tôn trọng các thành viên khác

– chú tâm khuyến khích, nâng đở, tương trợ người đồng hành

– biết dùng người và giúp người cùng ê kíp phát triển

– có khả năng làm việc trong một môi trường toàn cầu, đa văn hóa, với những người đến từ các chân trời khác nhau

Kỹ năng đạo đức

– biết quyết định một cách có suy nghĩ và cân nhắc

– trung thực và có tinh thần trách nhiệm

– biết tôn trọng môi trường, từ môi trường nhân sự tới môi trường thiên nhiên

– lúc nào cũng giữ và thực hành triết lý bình đẳng: bình đẳng giới, bình đẳng chủng tộc, bình đẳng cơ hội, …cho và đối với tất cả mọi người

.

Nguyễn Huỳnh Mai  (phân loại các kỹ năng, dịch và giới thiệu)

Cập nhật

Hôm nay, 19.10.2017, Thanh niên đăng bài này:

https://thanhnien.vn/giao-duc/cam-tam-bang-cu-nhan-ma-van-cu-ngo-ngac-891504.html

Có lẻ ta phải nhìn lại cách ta đào tạo giới trẻ …

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.