Bỏ qua nội dung

Tiếp tục sinh hoạt để không bị quá hạn sử dụng

Tháng Ba 19, 2017

Maintenir ses activités pour ne pas être …périmé

Đây lả cách tôi … nghỉ hưu

Một bạn đọc trẻ hỏi tôi làm gì cho hết thời gian, từ lúc tôi không còn đi dạy, con cái thì đã ra riêng hết.

Xin mời bạn ấy xem bài này

https://huynhmai.org/2015/09/24/khi-cac-nha-giao-di-nghi-huu/

Còn lịch sinh hoạt mỗi ngày của tôi thì … đầy. Tôi phải thu xếp để không bị quá tải và để sống cho bản thân chút ít trong những năm … cuối đời. Nhưng có lẻ ngày nào còn ở trên thế gian là tôi còn cố gắng … học thêm.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.