Bỏ qua nội dung

Về lý luận “người nhà giỏi” của ĐBQH Dương Trung Quốc

Tháng Tư 6, 2017

“Si les fils à papa sont compétents, ils méritent d’être promus aux postes de dirigeants”

.

Trong bài này:

http://infonet.vn/dbqh-duong-trung-quoc-neu-nguoi-nha-ma-gioi-thi-cang-can-phai-cat-nhac-post224735.info

ông ĐBQH Dương Trung Quốc nói

Rõ ràng có ông Nguyễn Cơ Thạch (tên khai sinh Phạm Văn Cương – nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao -PV) thì mới có ông Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao), có ông Tôn Thất Tùng (Giáo sư bác sĩ, Viện sĩ) thì mới có ông Tôn Thất Bách… và nhiều nước đánh giá rất cao truyền thống gia đình của các cá nhân.

.

Xin không bàn đến các cá nhân trong các thí dụ ông đưa.

Bất cứ xã hội học gia nào cũng sẽ nói rằng truyền thống gia đình là điều thường gặp – đó là cái vốn tiếp thu – theo từ của Bourdieu, nhiều tác giả khác cũng nói về sự tái tạo xã hội – la reproduction sociale.

Ở Âu Mỹ, có những gia đình chuyên làm chính trị – nhưng những người này được sự tín nhiệm của cử tri.

 

Xin đừng lẫn lộn khả năng tiếp thu từ gia đình lạm dụng quyền lực

Bài này đặt thêm vấn đề “tự trọng” và “tự lập”

https://huynhmai.org/2018/08/27/con-cha-chau-cu-xa-hoi-hoc-tu-lap-va-tu-trong-2/
.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.