Bỏ qua nội dung

Máy tính, Internet và giáo dục

Tháng Bảy 11, 2017

Ordinateur, Internet et Ecole – Comment appliquer les nouvelles technologies aux méthodes pédagogiques?

.

Internet đã thay đổi cách ta suy nghĩ, cách ta tìm thông tin, truyền bá thông tin, liên hệ với nhau, … Trường học phải cập nhật thế nào để không chậm chuyến tàu?

Cuộc cách mạng tin học từ hơn hai mươi năm nay. Những giáo viên sinh ra vào những năm 40 còn máy đánh chữ, dùng ảnh đèn chiếu để minh họa các bài dạy khi lên lớp. Họ cũng đã, như bất cứ ai cùng thế hệ đó, còn làm tính nhẫm, học cữu chương, và … viết thư tình, dĩ nhiên rồi. Thế mà họ cũng phải học dùng máy tính, học làm slide bằng Power Point, dùng internet, viết E mail và thuyết trình qua Skype…

Thay vào thư tình, phần đông thanh thiếu niên ngày nay kết bạn trên Facebook.

Dùng đúng và dùng tốt, tin học không là một cản trở mà giúp trò học một cách tích cực hơn và thầy có thể co giản tùy theo từng trường hợp của trò..

Triển khai tin học vào trường học cần nhiều quan tâm: thiết bị là cái cần nhưng không đủ. Cần hơn nữa là khả năng của thầy. Thế có nghĩa là cần đào tạo thầy và cần hơn tất cả là nhìn lại cả hệ thống giáo dục với sự hiện diện của tin học để định hướng giúp trò.

Wikipedia, MOC, e-book, Facebook, ENT, … hiện rất phổ thông trong ngữ vựng của giới trẻ.

Phải làm sao đào tạo giáo viên trước tình thế mới để họ tiếp tục là người “hướng đạo” cho trò chứ không phải là người ngoài cuộc hay là đối thủ phải cạnh tranh với những phương tiện thông tin mới mà thí dụ cực đoan điển hình là phải đi cấm trò dùng điện thoại thông minh trong lớp học hay trong giờ học.

Thầy có thể dạy trò cách sàng lọc tin và thông tin trên mạng, cách dùng internet – không phải là dạy cách thức cụ thể, điều này trẻ có khi còn giỏi hơn thầy, mà là dạy về nội dung, dạy cách tiếp cận một loại kiến thức mới. Để kiến trúc một thế giới tin học yên ổn và an toàn và giúp trò nhìn thấy những khả năng theo đó các em phát triển, kiến tạo,

Thầy sẽ là một trung gian và là diễn viên chính của cuộc cách mạng tin học ở trường.

Sự xuất hiện và sự phổ cập của tin học áp dụng vào trường học thay đổi diện mạo của giáo dục. Thầy hết là người truyền kiến thức mà là người giúp trò đi tìm kiến thức. Trên mạng thông tin gồm đủ loại, dạy trò là dạy chúng đo độ khả tín của thông tin trước khi tiếp cận.

Cách học cũng thay đổi: trò không cần phải tích lũy kiến thức mà chỉ cần biết phương pháp tiếp cận và sàng lọc kiến thức. Trò hết là người học nằm lòng – tức là không còn lo quá tải.

Những lớp học đảo ngược được cấu trúc như thế: Khi thầy và trò chọn xong một đề tài, trò có thể đi tìm tài liệu trên mạng và sau đó mang vào lớp để cùng nhau đúc kết lại. Tri thức là do trò tìm ra chứ không phải do thầy …ban phát. Trò hoạt động tích cực hơn và sẽ nhớ lâu hơn.

Cuối cùng, phải làm sao để trò tự thấy có nhu cầu cập nhật kiến thức suốt đời.

Internet không những thay đổi vai trò và phương thức học-dạy cho trò và thầy. Internet còn có thể làm giảm bất bình đẳng ở trường, đắc lực trong việc dạy tùy theo trò, giúp các trò gặp khó khăn thêm một phương tiện mới, thêm một hứng thú mới để vượt khó.

Thật vậy, cho những em đi chậm, internet là một bạn đồng hành tốt, không phê phán và không tạo áp lực hay mặc cảm.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.