Bỏ qua nội dung

Bệnh và tai nạn nghề nghiệp

Tháng Tám 2, 2017

Les maladies et accidents professionnels – régime de sécurité sociale

.

Đi làm, công nhân viên có thể bị phơi nhiễm bởi môi trường nơi nhà máy, trụ sở phòng làm việc hay bị tai nạn nghề nghiệp. Tổ chức an ninh bảo hiểm xã hội đã dự trù các trường hợp này hầu bảo vệ sức khỏe và khả năng kiếm sống của người đi làm.

Bệnh nghề nghiệp

Nhiễm chì, bụi, dị ứng da, amiante, nguồn gây bệnh ung thư, đau lưng, … cả danh sách dài những bệnh có thể bị gây nên bởi nghề nghiệp.

Trang wikipedia này cho một bảng gọn, tóm tắt theo luật của Pháp và rộng hơn, nguyên tắc chung của các nước

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableaux_de_maladies_professionnelles

Riêng cho nước Bỉ, Fedris, cơ quan đền bù thiệt hại cho công nhân viên, có 24 trang, chi tiết hơn về các bệnh nghề nghiệp và về quyền lợi của những nạn nhân bị bệnh nghề nghiệp:

https://fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Depliants_brochures/brochure_-_mes_droits_en_tant_que_victime_d_une_maladie_professionnelle.pdf

Ngoài danh sách những bệnh liệt kê ở đây, bất cứ bệnh nào mà nạn nhân mang được chứng cớ là bệnh bị gây ra bởi nghề nghiệp thì nạn nhân cũng được bồi thường.

Và dĩ nhiên, biện pháp đầu tiên áp dụng cho người bị bệnh nghề nghiệp là cho người ấy rời xa nơi chốn hay công việc làm gây ra bệnh. Sau đó mới tính đến chuyện chữa trị và đền bù. 

Tai nạn nghề nghiệp được định nghĩa là một tai nạn bất kể là do nguyên nhân nào xảy ra cho một người làm công tại nơi làm việc, bao gồm cả những tai nạn trên đưởng người công nhân đi đến chỗ làm việc

Đền bù bệnh nghề nghiệp và tai nạn nghề nghiệp có ba loại

. trả lại những chi phí chữa trị, tiền thuốc, nhà thương, bác sĩ, các chi phí di chuyển để đi khám trị thương tích

. đền bù tiền lương bị mất vì tai nạn hay bệnh nghề nghiệp. Đền bù cho mất khả năng đi làm tạm thời hay đền bù suốt đời vì bị thương tật sau đó tùy theo tỉ lệ thương tật. Nếu mất khả năng làm việc trên 50% thì được đền bù suốt đời – thông thường là bằng 80% lương bị mất.

Tỉ lệ thương tật có thể biến đổi theo thời gian, người lao động có quyền xin khám nghiệm lại tình trạng và điều chỉnh mức đền bù trong ba năm sau tai nạn hay sau khi bệnh nghề nghiệp khởi phát.

. nếu người làm công qua đời vì tai nạn hay vì bệnh nghề nghiệp thì ngoài các chi phí ma chay, gia đình mà người làm công trước đó là trụ cột, được trợ cấp tới lúc trưởng thành, cho các con, hay suốt đời, cho vợ hay chồng.

Trong các trường hợp này trợ cấp mỗi năm bằng với 30% tiền lương của người lao động trong năm trước tai nạn hay bệnh.

Ở đây là 49 trang nói về quyền lợi của một lao động khi bị tai nạn nghể nghiệp:

https://fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Depliants_brochures/brochure_vos_droits_fr_10.2014_0.pdf

.

Chuyện thấy dễ, nhưng dĩ nhiên phải hoàn thành hồ sơ, mang chứng cớ tai nạn hay bệnh, có giám định y khoa và có các phiếu trả tiền chi phí đã phải đài thọ… Thông thường, nghiệp đoàn công nhân viên giúp các nạn nhân làm hồ sơ này vì chuyện quan trọng – có khi một tai nạn cần đền bù lên đến cả triệu euros – chẳng hạn như trường hợp của nạn nhân nào đó còn trẻ lại bị thương tật suốt đời.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.