Bỏ qua nội dung

Người già : lương hưu và lợi tức bảo đảm cho người cao tuổi

Tháng Tám 2, 2017

Les personnes âgées, les pensions de vieillesse et les revenus garantis aux personnes âgées.

Bà cụ ngồi nhìn ra cửa sổ. Da mồi, tóc bạc … Ảnh Mai Poirrier

Khi mà gần 20% dân số trên 65 tuổi thì không thể nào không chú ý đến số phận của người cao tuổi. Nhất là đa số các người này đã đóng góp cho xã hội, đã đi làm,  suốt đời họ,

Lợi tức cho người cao tuổi ở Bỉ gồm ba loại

. lương hưu

. lương cho người góa bụa

. lương cho người già không có lợi tức nào khác.

Lương hưu là lợi tức cho những người đã suốt đời làm việc. Mức lương này được tính với nhiều cấu thành phức tạp: thời gian đã đi làm – tức là đã đóng vào quĩ hưu trí nhiều hay ít – , mức lương trong 5 năm cuối đời, hoàn cảnh gia đình – có là trụ cột gia đình hay không, người độc thân thì lương hưu ít hơn – rõ ràng là mỗi người tùy nhu cầu.

Nhưng tựu chung,, cho 90% người cao tuổi, thì lương hưu của họ ở vào khoảng 1100 – 3000 euros/tháng sau khi trừ thuế. Tức là đủ sống.

Cho người góa bụa thì thông thường là 60% của lương hưu của người hôn phối trước đó. Với một mức tối thiểu là 1100 euros vì ít hơn thì họ sẽ rơi vào mức nghèo. Mà an ninh xã hội có mục đích làm sao cho tất cả mọi người đều có phương tiện để sống, không phãi nghèo khổ.

Lương cho người sau 65 tuổi mà không có bất cứ lợi tức nào khác cũng là một minh họa của mục đích an ninh xã hội đó. Mức lương này cũng khoảng  1000 euros mỗi tháng.

Cho tất cả người già ở độ tuổi thứ 4, tức là sau 79 tới cuối đời,  hết tự lập, không còn bươn chải mà cần người săn sóc hay cần vào viện dưỡng lão thì ông hay bà ấy được thêm phụ cấp “lệ thuộc”, khoảng 200 euros/tháng.

Vì những phụ cấp và bảo đảm lợi tức như thế, những người thuộc phái thiên hữu kỳ thị chũng tộc thường chống người di dân vào xứ Bỉ vì họ cho rằng người ngoại quốc đến Bỉ là để được hưởng phúc lợi xã hội, những phúc lợi mà họ phải nặng nhọc đóng góp qua thuế, qua các bảo hiểm đủ loại.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.