Bỏ qua nội dung

Tương trợ xã hội và tương trợ gia đình

Tháng Tám 5, 2017

Solidarité sociale et solidarité familiale – d’un côté il s’agit de la structure et de l’autre du fonctionnement. L’entr’aide familiale est indispensable là où aucune structure sociale de solidarité n’est prévue.

.

Loạt bài về an ninh xã hội ở Bỉ đã khiến một số bạn đọc phản ứng. Có bạn xem như đó như là những “tiến bộ của một xã hội văn minh”. Có bạn khác hỏi “vậy chớ tương trợ gia đình và tương trợ xóm làng bỏ đi đâu?”.

Một cách ngắn gọn, xin thưa rằng hai hình thức tương trợ – vi mô cho tương trợ giữa những người có liên hệ, và vĩ mô cho tương trợ của cả xã hội – không loại trừ lẫn nhau.

Thế có nghĩa là con cái vẫn có bổn phận đền ơn đáp nghĩa công sinh thành của cha mẹ nhưng không đến nổi phải … bán mình để chuộc tội cho cha như nàng Kiều, hay phải phiêu lưu lấy chồng ngoại quốc để gửi tiền về nuôi cha mẹ già… An ninh và tương trợ xã hội ở đó để tiếp tay.

Tương trợ gia đình và tương trợ xóm làng là những tương trợ bắt buộc – bắt buộc vì sự sống còn của nhóm nhỏ, trong những cấu trúc kinh tế còn thiếu thốn – tiếng Pháp gọi là société de pénurie – . Nước ta từ từ giàu lên, lại thêm yếu tố đô thị hóa, tình nghĩa xóm làng thành … trừu tượng, cấu trúc gia đình lỏng lẻo hơn, …do đó tương trợ xã hội thành cần thiết.

Đó là chưa nói tới nhân quyền – quyền của mỗi người được sống tốt, không phải lệ thuộc cha mẹ con cái hay xóm làng.

Anh ninh xã hội là một quyền trong khi lúc ta được tương trợ trên vi mô, ta bị … ràng buộc,  ta tùy thuộc người … ra tay tiếp tế – có khi người này lại không có khả năng tiếp tế.

Cách đây ít lâu, tôi có viết bài này, về tương trợ xã hội, về khái niệm “nghèo”, về từ thiện, …

http://dantri.com.vn/dien-dan/nghi-ve-tuong-tro-xa-hoi-va-tu-thien-20170104183754503.htm

hay ở đây:

https://huynhmai.org/2016/12/22/vai-dieu-ve-tuong-tro-xa-hoi-va-tu-thien/

(bài của đường dẫn thứ nhì này có một câu kết luận trích lời của Khổng Tử)

Chúc các bạn một cuối tuần hạnh phúc.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.