Bỏ qua nội dung

80 triệu đô la chỉ để đổi mới chương trình và sách giáo khoa ?

Tháng Tám 16, 2017

80 millions de dollars pour réformer, seulement,  les programmes et les manuels scolaires?

.

Qua bài này, GS Thuyết trả lời phóng viên về dự án và diễn tiến của chương trình mới và sách giáo khoa mới.

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thay-Thuyet-tra-loi-ve-tuoi-tho-chuong-trinh-moi-sach-Cong-nghe-giao-duc-post179001.gd

Về lý thuyết mà nói, đổi mới toàn diện giáo dục cần

. một triết lý mới, học để làm gì ? – để phát triển, để hạnh phúc, để hội nhập

. đổi mới liên hệ giữa thầy và trò để đi tới  liên hệ hợp tác, đồng hành – trao quyền cho trò, tổ chức việc học cho trò, … là khuynh hướng giáo dục ít nhất là từ hai thập kỷ nay.

. những phương pháp mới – không truyền kiến thức mà học cách học. Không đánh giá-trả bài mà đánh giá đào tạo

. nghiên cứu về vai trò của các phương tiện thông tin mới  – les TIC – trong giáo dục và cách dùng chúng trong đời sống

. tổ chức việc học suốt đời …

và nhiều điều khác nữa, nhất là không quên triết lý và thực tiển của việc đào tạo và tái đào tạo giáo viên.

.

Nếu không, 80 triệu đô la chỉ để đổi mới chương trình và sách giáo khoa thì sẽ không có tính đột phá hay thay đổi toàn diện. Chương trình mới như thế mà được tuổi thọ cao có thể sẽ đồng nghĩa với sự  trì trệ lâu dài của giáo dục.

Cách mạng công nghệ 4.0 đang đứng ngoài cửa đó, ta phải làm sao đào tạo những thế hệ trẻ biết suy nghĩ mới có thể không bị đào thải bởi robot. Vì chỉ chú tâm đến chương trình và sách giáo khoa là còn theo cái lô gich đào tạo những … cái đầu đầy – les têtes pleines –  tức là đầy kiến thức , nhưng thiếu suy nghĩ và thiếu sáng tạo  –  tête bien faites…- Michel de Montaigne đã phân biệt hai khái niệm đó từ 5 thế kỷ rồi chứ đâu có mới. 

.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Tự sự: Tôi đã có ý định “dựa cột mà nghe…” nhưng đứng trước một tình trạng … hiểm nguy thấy trước của giáo dục, thật tình, tôi không thể im lặng.

Đối với các chuyên viên giáo dục ở Bỉ, chương trình và sách giáo khoa chỉ là phẩn nổi, phần phụ của các cuộc đổi mới – đổi mới theo chữ tiếng Pháp là réforme – Cụ thể, ở Bỉ không có sách giáo khoa bó buộc và chương trình chỉ là chương trình khung. Có như thế mới rõ là dạy và học lấy trò làm trung tâm – giáo viên uyển chuyển thay đổi tùy nhu cầu của trò.

Hệ thống trung học cơ sở và phổ thông của Bỉ được xếp thứ nhì, chỉ sau Hà Lan, trong các nước giàu  OCDE. Trong lúc đó Mỹ hạng 27 và Pháp hạng 15.

Chi tiết cho xếp hạng này có thể xem tại đây:

Chỉ tiêu nghiên cứu một hệ thống trường học tốt cho trẻ – Nguyễn Huỳnh Mai

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.