Bỏ qua nội dung

Những người bị bỏ quên của giấc mộng Mỹ quốc

Tháng Tám 27, 2017

Compte rendu du livre – Điểm sách:

Duvoux N., Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis, Presses universitaires de France, coll. « le lien social », 2015, 310 p

Bìa sách…hình lấy từ trang giới thiệu của nhà xuất bản

.

Lời nói đầu

Trước khi đi vào quyển sách xin có ba lời … giáo đầu tuồng

. Điều tra xã hội học hay xã hội nhân chủng học, cho quyển sách này, vô cùng quan trọng. Những nghiên cứu thực địa như thế cho ta những dữ kiện tin được, có phương pháp vững chắc và có chứng cớ, chứ không chỉ là nhận xét hay ý kiến của một cá nhân – dù cho cá nhân ấy là một nhà bác học.

. Đi du học, đi định cư ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, là giấc mơ của nhiều người, trong đó có người Việt Nam. Tôi không có ý bôi đen bức tranh cuộc sống ở Mỹ. Vài người di dân thành công tốt, họ thành tỉ phú  hay có địa vị quan trọng ở Mỹ. Đại đa số sống được – họ trở thành dân middle class yên tĩnh – Nhưng cũng có một số khác thì mòn mỏi sống lê, trong một xã hội giàu.

. Nicolas Duvoux là giáo sư Xã hội học ở Đại học Paris 8. Còn rất trẻ – ông sinh năm 1980 – Các nghiên cứu của ông nhắm vào giới người nghèo, được cứu trợ xã hội tiếp sức, …

Cho công trình này, ông đã “lợi dụng”  tư cách là học giả ghé thăm (hay được mời), visiting scholar, của ĐH Harvard.

Thế là Nicolas Duvoux đi điều tra theo kiểu nhân xã hội học, quan sát sinh hoạt của các t̉ổ chức từ thiện ở những khu phố nghèo của thành phố Boston và phỏng vấn sâu dân cư trong các ghetto ấy.

Cái đặc sắc của Duvoux là nêu lên được những liên hệ giữa ba “tác nhân” hay “diễn viên” của hiện tượng: các cơ quan từ thiện, chính phủ và tình trạng nghèo ở các thành phố xứ Mỹ. 

Phương pháp cùa ông Nicolas Duvoux

Bài đang viết – còn tiếp

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.