Bỏ qua nội dung

“Học” Tiến sĩ ở Đại học Liège ?

Tháng Mười 8, 2017

Etudier” son doctorat à L’Université de Liège ?

.

Bài này để trả lời các độc giả  hỏi về cách tổ chức của  ĐH Liège cho trình độ Tiến sĩ.

Thật ra các bạn ấy có thể vào trang nhà của ĐH Liège cũng tìm thấy được

https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9125192/en/phd

tôi chỉ xin trình bày lại ở đây với vài chi tiết trên …trận địa.

.

Học” Tiến sĩ là gì? Chủ đích

Chữ “học” được để trong dấu ngoặc vì ở đây ứng viên tiến sĩ làm việc, nghiên cứu, tìm tòi, tự học và sản xuất ra tri thức mới, … chứ không còn học.

.

Quá trình “học” Tiến sĩ có chủ đích là đạt tới một chuyên môn cao – haute qualification – về khoa học và nghề nghiệp để góp phần vào nền khoa học toàn cầu và tạo thêm cho cá nhân khả năng tìm việc làm.

Sau quá trình học là một chứng chỉ ghi lại hết những giai đoạn mà “học viên” đã hoàn thành. Chứng chỉ này tối cần trước khi được quyền trình luận án Tiến sĩ.

.

Về nội dung, chương trình cá nhân của mỗi ứng viên Tiến sĩ được thiết lập mỗi năm, cho tới lúc tốt nghiệp,  với sự đồng ý của Hội đồng Tiến sĩ – Hội đồng này phê phán tiến bộ của ứng viên mỗi năm.

Chương trình được thiết lập uyển chuyển tùy theo mỗi ứng viên. Điểm chung của mỗi chương trình nằm ở ba trục chính:

. Hoàn thành những môn và seminar chuyên sâu theo ngành của ứng viên – tiếng Pháp là compétence disciplinaire –

. Tiến bộ trong các khả năng cần cho nghiên cứu chung  – compétences transversales – như khả năng tiếng Anh, thực tập và tham dự hội nghị ở nước ngoài, khả năng viết báo cáo khoa học, tham dự các nhóm suy nghĩ về đạo đức khoa học, về lịch sử khoa học, …

. Viết bài báo khoa học với cương vị là tác giả chính, soạn các bài thuyết trình ở các hội nghị quốc tế trong vai trò người được mời.

Điểm thứ ba này rất quan trọng

– mỗi “sinh viên Tiến sĩ” cần viết ít nhất là một bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có hội đồng xét duyệt


có ít nhất là hai kỳ Hội nghị quốc tế và ít nhất ba thuyết trình ở Bỉ

– Một Patent hay Brevet sáng tạo có thể thay thế một bài báo và hai bài thuyết trình quốc tế

.

Tất cả những sinh hoạt này bảo đảm “danh tiếng” của ứng viên Tiến sĩ và mở cửa cho các hợp đồng việc làm sau này, chẳng những ở Bỉ mà ở toàn cầu.

.

Trên thực địa, đại đa số các ứng viên Tiến sĩ tự tổ chức công việc của mình, không chạy shows nhưng “chạy” các trung tâm có tiếng trong ngành của mình để đến đó  học hỏi, thực tập. Liên hệ với các bậc thầy cũng trong chuyên môn của mình hay những người đồng song, không những dự các Hội nghị hay Hội thảo mà còn đứng ra tổ chức các Hội nghị ấy với tư cách là local organiser, …

Họ còn tập tành “dạy Đại học” qua những buổi trình bày các thành quả nghiên cứu của cá nhân trước sinh viên trẻ hơn hay với bạn đồng song.

Họ điều khiển các tiểu luận ra trường của sinh viên Thạc sĩ.

.

Về thủ tục hành chính

https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9200426/en/avant-de-demarrer

.
Mỗi chuyên khoa có một Hội đồng Tiến sĩ. Hội đồng này có nhiệm vụ:

. nhận đơn xin “học” Tiến sĩ của các ứng viên xem xét các giá trị tương đương nếu ứng viên đến từ một ĐH khác

. chỉ định một giáo sư hướng dẫn ứng viên TS

. quyết định chương trình và theo dõi quá trình tiến bộ mỗi năm của ứng viên

. quyết định chỉ định ban giám khảo của luận án

. quyết định khi luận án có thể được bảo vệ

Mỗi luận án có một GS đở đầu của luận án là người theo dỏi thường xuyên công việc của ứng viên và là người của chuyên ngành.

Ủy ban luận án, cũng gồm những người chuyên môn cho đề tài góp sức cùng GS đở đầu trong việc hướng dẫn luận án . Ứng viên có bổn phận ít nhất là một lần mỗi năm trình báo sự tiến triển của công việc của mình với Ủy ban


Ban Giám khảo của luận án Tiến sĩ thường gồm tối thiểu năm người trong đó có ít nhất là một người ngoại quốc. Những người này được đề nghị bởi Hội đồng luận án và được Phân khoa chấp thuận.

.

Ban Giám khảo cũng như các Hội đồng hay Ủy ban Luận án đều làm việc không có thù lao. Chi phí của họ được Đại học chi trả – chi phí di chuyển hay trú ngụ chẳng hạn.

Ứng viên không phải trả thù lao cho Hội đồng giám khảo của mình.

Thông thường, hơn 90% ứng viên Tiến sĩ làm việc với sự tài trợ của một học bỗng hay được lương trợ giáo của GS đở đầu luận án. Tức là ứng viên không phải bận tâm lo cơm áo gạo tiền để hết lòng chú tâm vào việc khảo cứu – dù là học bỗng hay lương này chỉ khoảng  2700 – 3200  euros mỗi tháng, không cao, nhưng đủ sống. Ứng viên Tiến sí được … thừa hưởng “hậu cần” – infrastructure – phòng thí nghiệm, phòng làm việc, trợ tá, … của Đại học.

Thời gian tối thiểu cho một Tiến sĩ, ở ĐH Liège là ba năm nghiên cứu toàn thời gian – full time – Nhưng thông thường các ứng viên cần bốn năm mới hoàn thành được các bó buộc về nghiên cứu, bài báo và luận án.

Nguyễn Huỳnh Mai

Link này có thể đầy đủ hơn

http://www.doctorat.be/en

Ở đây, tôi có tường thuật một bảo vệ luận án Tiến sĩ ở Liège

https://huynhmai.org/2012/12/20/chung-quanh-mot-bao-ve-luan-an-tien-si-tai-liege/

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.