Bỏ qua nội dung

Ta chạy theo hào quang và dịch sách “Cách mạng” của Emmanuel Macron ?

Tháng Mười 11, 2017

Courir derrière les …pouvoir ? ou la “Révolution” dans un contre – sens 

.

Ông Emmanuel Macron là Tổng thống nước Pháp từ gần sáu tháng. Dân Pháp đã bầu ông trong một hoàn cảnh chính trị đặc biệt – để cản đường phe cực hữu, Bà Marine Le Pen, lên cầm quyền. Cái chính thống của ông Macron phải được hiểu trong hoàn cảnh đó,

Nhưng cũng xin nhắc là chính phủ của ông Macron thiên hữu, bảo vệ người giàu, theo phía chủ nhân, các người nắm giữ vốn tư bản.

Một bằng chứng:  sắc lệnh Pénicaud, tên bà Bộ trưởng Lao động, mà ông cho ra đời, hóa trang dưới những mỹ từ “tự do” – tự do kinh doanh và tự do thương lượng giữa chủ và thợ – cái kiểu tự do giữa người mạnh (chủ) và người yếu (công nhân, thợ thuyền) – làm cho giới làm công càng ngày càng yếu thế trước giới chủ.

Bà Pénicaud đã, trong một đêm, cho cá nhân bà, giàu thêm gần một triệu Euro, khi bà quyết định cho Danone cắt hợp đồng và cho ngưng việc 900 nhân viên – lúc ấy bà là Giám đốc nhân sự của Danone.

Tự do cắt hợp đồng kiểu đó mà gọi là làm “cách mạng” thì quả là lạm dụng ngôn từ.

Việt Nam lại hảnh diện, ở Hội chợ sách tại Francfurt, được bắt tay Tổng Thống Macron, và được quyền chuyển ngữ cuốn sách mang tựa là “Cách Mạng”  của ông để phát hành tại Việt Nam

http://thanhnien.vn/van-hoa/tong-thong-phap-trao-ban-quyen-in-cuon-sach-cua-ong-tai-viet-nam-884478.html

Không phải vì ông Macron thuộc giới cầm quyền của một nước lớn mà ta phải “vinh dự” chạy theo. Còn phải xem những gì ông ấy làm cho dân của ông ấy.

Riêng vể quyển sách “Révolution” – Cách mạng – của ông ấy thì cũng phải tiếp cận một cách có suy xét.

Trong lý luận chữ “Cách mạng” của ông Macron, qua đường hướng ông đã thực hành trong sự nghiệp chính trị của bản thân có nghĩa là :  tự do tư bản, không cực hữu nhưng cũng không … xã hội tức là không nghĩ tới quyền lợi của số đông dân tình.

Mà làm cách mạng không có dân thì có còn là cách mạng nữa không ?

Nói đến cách mạng ta có thể nghĩ đến trước tiên là lật đổ một tình trạng hiện thời để thay thế vào đó một thể thức mới tốt hơn, hợp lòng dân hơn.

.

Đúng ra cách mạng là phải có chủ đích mang tự do, bình đẳng và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.