Bỏ qua nội dung

“Tư duy trong cái hộp”

Tháng Mười 18, 2017

” Thinking in the box, thinking out of the box”

Chuyện lao xao tuần này về việc giáo viên được hay không được dạy những gì ngoài sách giáo khoa làm tôi nghĩ đến khái niệm tư duy trong cái hộp,. một khái niệm được dùng lần đầu tiên bởi (version en français)

Leadership et auto-aveuglement – Sự lãnh đạo và sự mù quáng của chính mình. Viện Arbinger, NXB Ronan Denniel, 2006.

Sách này nhấn mạnh trên một vấn đề mà cả xã hội thường gặp phải, ở vi mô cũng như ở vĩ mô, trong giáo dục cũng như trong các xí nghiệp…

Ta thường mù quáng đến nỗi nghĩ rằng mình lúc nào cũng có lý.

Yêu mình quá độ, tự cao tự mãn

Thiếu khiêm tốn, thiếu suy xét, không biết nhìn xa, không thấy rõ, không cầu thị, không cho phép phản biện, …

là những hình thức  “giam mình trong cái hộp”.

.

Làm thế nào để đi ra khỏi cái hộp?, chống lại chính cái mù quáng của mình ? Và trả lời được ít nhất là đại đa số các vấn đề về thông tin, về quản lý, về liên hệ xã hội?  – để cập nhật hóa, để tiến bộ ?

Suy nghĩ độc lập với những khuôn vàng thước ngọc, tránh những thói quen, không ngủ quên trên tập tục hay theo các lối mòn, … đồng thời dựa trên những tri thức mới nhất, những phân tích tiếp cận khách quan nhất,

Dù rằng có đi ngược lại với cái thuận tình của đám đông, dù biết rằng có …mạo hiểm trong cải cách canh tân,

là một vài trong những cố gắng đi ra ngoài cái hộp.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.