Bỏ qua nội dung

Thế nào là bị xúc phạm trên mạng xã hội?

Tháng Mười 22, 2017

Le harcèlement sur les réseaux sociaux

Nhân chuyện Bà Bộ Trưởng Y tế bị xúc phạm trên mạng xã hội, nhiều báo xôn xao mấy hôm nay chung quanh vấn đề định nghĩa khái niệm

http://tuoitre.vn/the-nao-la-xuc-pham-nguoi-khac-tren-mang-xa-hoi-20171022101531938.htm

.

Vấn đề này tôi đã nhiều lần bàn đến:

https://huynhmai.org/2017/01/02/bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi-2/

https://huynhmai.org/2016/08/05/xuc-pham-nguoi-khac-tren-mang-xa-hoi/

https://huynhmai.org/2016/08/06/bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi/

https://huynhmai.org/2016/08/26/cyber-harcelement-bibliographie/

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.