Skip to content

Nhu cầu cập nhật hóa các kiến thức

Tháng Mười 24, 2017

Y khoa về giấc ngủ tiến bộ không ngừng .Các lớp cập nhật tri thức được tổ chức mỗi năm cho các bác sĩ chuyên ngành này…

Khóa học gồm những thuyết trình, một dịp để gặp các chuyên gia- meet the experts –

và những ứng dụng tranh luận, theo kiểu cùng học với bạn đồng hành

Tức là ngay tới cho những “người đi học”, có tuổi đời từ 30 – người trẻ nhất hội trường hôm nay – cho tới 70 – phương pháp sư phạm cũng quan trọng!

Xin để ý cách thiên hạ liệt kê danh sách các thuyết trình viên: tên xếp theo mẫu tự với “địa chỉ” là bệnh viện nơi họ làm việc – hoàn toàn không chức tước hay học vị! Trong dấu ngoặc là chỗ họ nói chuyện trong chương trình

Chương trình này đã được giới thiệu trên mạng ở đây:

http://belsleep.org/media/24172/ismc_2017.pdf

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.