Bỏ qua nội dung

12.000 tỉ để đào tạo 9.000 tiến sĩ ?

Tháng Mười Một 16, 2017

12.000  milliards de đồng pour former 9.000 docteurs en pédagogie

.

 

Tiền là một phương tiện vật chất. Đào tạo Tiến sĩ cần những điều kiện quan trọng hơn.

Thông thường một luận án Tiến sĩ mang đến cho khoa học một khám phá mới , đóng góp như thế vào tiến bộ và hiểu biết của toàn cầu. Tiếng Pháp nhấn mạnh trên công trình “original” –   tức là độc đáo, chưa ai nói tới. Thế có nghĩa là nghiên cứu sinh Tiến sĩ không còn học suông mà chính họ sản xuất ra kiến thức mới!

Chỉ với cái đòi hỏi này thì “cho ra lò”  9.000  tiến sĩ trong bảy năm là một công trình khó thực hiện được dù là sẽ huy động nhiều Đại học, trong nước cũng như ngoài nước – Tìm ở đâu ra 9.000 đề tài có thể khai thác được trong đó có những khám phá mới để có thể viết ít nhất một bài báo ISI quốc tế và bảo vệ thành công  một luận án Tiến sĩ  – trong thời hạn bảy năm ?

Vấn đề ở đây không là tiền mà sự khả thi hay bất khả thi.

Mặt khác, nếu đa số sinh viên tốt nghiệp Đại học còn chưa đủ kỹ năng  để trả lời những đòi hỏi của thị trường  việc làm thì tìm đâu ra những nghiên cứu sinh Tiến sĩ, những người giỏi có khả năng chuyên ngành chuyên nghề lại đầy hăng say dấn thân trên đường nghiên cứu?

Hầu hết các Đại học trên thế giới đều rất thận trọng trước khi chấp nhận một ứng viên nghiên cứu sinh Tiến sĩ .

.

Cuối cùng, để có một nền giáo dục hoàn chỉnh hầu sánh vai vởi toàn cầu, có lẻ điều cần không là số Tiến sĩ mà là một đội ngũ giáo sư và giảng viên nhiều nhiệt huyết và đầy động cơ  đề hàng ngày  cập nhật kiến thức về khoa học sư phạm  của mình, những kiến thức đủ  để đào tạo thế hệ thầy và cô đứng lớp sau đó.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Bài này cho thấy những “gian nan” của một quá trình “học” Tiến sĩ ở ĐH Liège

https://huynhmai.org/2017/10/08/hoc-tien-si-o-dai-hoc-liege/

 

 

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.