Bỏ qua nội dung

Cháu tôi giúp cha mẹ quét sân

Tháng Mười Một 23, 2017

Với cây chổi và cái ky hốt rác,  cháu tôi có đầy đủ thiết bị để quét sân …

Đúng ra ở đây cháu đang đi tìm … rác. Bên Canada đang vào cuối thu, lá rụng đầy đường. Tuần nào cha mẹ cháu cũng đều phải quét lá rơi trước nhà và trên đường dẫn vào nhà xe. Khi cha mẹ thu dọn xong, cháu bé vơ hết dụng cụ : “bây giờ tới phiên con”.  Bố cháu ghi được cái ảnh này …

Mon petit fils a deux ans et cherche à contribuer aux charges des travaux domestiques avec ses parents. Ici, il s’apprête à nettoyer l’allée du garage.

Đã đóng bình luận.