Bỏ qua nội dung

Những người lo vệ sinh …

Tháng Mười Hai 28, 2017

Ngườ dọn vệ sinh ở Trung tâm Hội Nghị Mỹ Đình

Hình này chụp ở Hội An

Vả ở Viện Bảo tàng Lịch sử Hà nội

Cũng là một người lo vệ sinh môi trường, ở Séoul

Lyon (Pháp) sạch, nhờ những người lo vệ sinh

ở khắp các ngỏ đường

Cũng ở đâu đó

Một công việc nặng nhọc

Xin cảm ơn những người thầm lặng …

Nguyễn Huỳnh Mai (ảnh và chú thích)

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.