Skip to content

National Gallery of Art và trẻ con

Tháng Ba 29, 2018

Trẻ cần được làm quen với nghệ thuật càng sớm càng tốt. Nhưng cần những phương pháp thích hợp với tuổi của chúng

Những hướng dẫn này nhắm đối tượng là các trẻ từ 6 tuổi

Với những giải thích ngắn gọn, bằng ngữ vựng dễ hiểu

Lại thêm phần cho trẻ tự vẽ chân dung mình, một cách tiếp thu tích cực

Chỗ khác, trẻ được mời vẽ theo những mộng mơ của mình, để tự do sáng tạo

Vẽ, trên cơ sở những gì chúng thấy ở phòng tranh – một loại ứng dụng

Nhiều khi chỉ cần tô màu, nhưng tô màu những “topics” của tranh các danh họa

Trẻ cũng được mời viết … báo cáo của buổi đi viếng Bảo tàng, ghi lại những gì làm chúng ngạc nhiên chẳng hạn

Nhưng cũng có lúc chúng được quyền … nghỉ mệt và ngồi bệt trong không gian rộng lớn của Bảo tàng

 

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.