Bỏ qua nội dung

Bà và cháu – Grand mère et petit fils

Tháng Ba 31, 2018

Cuối cầu tuột có bà đón

Gia đình hạt nhân – chỉ gồm có cha mẹ với con – làm cho bà và cháu không ở chung nhà. Thời toàn cầu, các con tôi đi tứ xứ nên bà và cháu ít có dịp gặp nhau. Với cháu nội bé nhất của tôi – cháu lên hai – tổng cộng đến giờ bà và cháu chỉ mới gặp nhau có bốn lần: lúc cháu mới chào đời – bà sang giúp mẹ – , lúc cháu 8 tháng cùng với bố mẹ về châu Âu, lúc cháu thôi nôi – 12 tháng – và lần này. Thế mà gặp bà, nhất cử nhất động, cháu đưa tay cho bà dắt, cháu hỏi bà ở đâu mỗi sáng khi thức dậy, cháu đi ra công viên với bà, …

Có thể cháu chưa hiểu nhiều nhưng khi cảm nhận liên hệ tình cảm giữa bố của cháu và bà, cháu …tin tưởng ngay  người  mà cháu chỉ biết mang máng nhờ những lần điện thoại qua skype…

Cầu mong cháu hạnh phúc ở đời.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.