Bỏ qua nội dung

Xã hội chờ đợi gì ở người trí thức?

Tháng Tư 13, 2018

Xin đăng lại một bài cũ với những băn khoăn về định nghĩa của “trí thức” –  trí thức, tầng lớp tinh hoa của xã hội, là người có học? có đạo đức ? người  thuộc tầng lớp quan lại ? …

Qu’est-ce que la société attend des intellectuels ?

.

Giải mã các hiện tượng, suy nghĩ, phân tích, dự đoán, …

.

Trong bài biện hộ trước các quan toà, Socrates tự so sánh mình như một con ruồi trâu «chích» để thôi thúc xã hội bằng cách gieo rắc sự nghi ngờ và «kiểm tra những người tự cho mình là khôn ngoan nhưng thực sự họ không như thế»

Platon, Apologie de Socrates. Paris, NXB Garnier-Flammarion, 1967, tr. 45.
.

Dẫn chứng này minh họa ít nhất là một chuyện: trí thức có thể không là người tham chính. Nhưng họ góp ý cho người quản lý, bắt những người này bớt chủ quan, bớt vỏ đoán hay bớt … ngủ quên.

Tức là đóng vai trò phản biện. Tức là đóng vai trò nói lên sự thật.

Nguyễn Huỳnh Mai

BBC tiếng Việt có một bài bàn về trí thức

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-43829396

Đã đóng bình luận.