Bỏ qua nội dung

Tranh Việt Nam trên thị trường quốc tế

Tháng Tư 30, 2018

Nhà Aguttes hảnh diện bàn về sự thức thời của họ với các kết quả kỳ bán đấu giá hồi tháng 3.2018

https://www.aguttes.com/html/detailActualite.jsp?idActu=62127

 


 

Le Pho Jeune fille a la rose

Lr Pho

Vu cao dam jeunes filles

Thật vậy, tại Paris ngày 26. 03. 2018 vừa qua có một buổi bán các tranh Việt Nam đẩu thế kỷ XX. Chúng tôi đã đến xem … tình hình, với mong muốn thầm kín là mua được một bức tranh nhỏ rồi sau này tặng lại một bảo tàng ở trong nước – để ta, phần nào, đở phải khóc vì chảy máu các gia tài nghệ thuật.

Thế nhưng lực bất tòng tâm, giá các bức họa vượt quá tầm với của chúng tôi và có bức đến trên 300.000 euros.  Bức Cô gái với hoa hồng của Lê Phổ sau cùng giá là 207.000 euros. Bức Mẹ và con, giá chót là 386.800 euros. Bức thứ ba bên trên là Chuyện trò của Vũ Cao Đàm, cuối cùng giá cũng 220.520 euros.

Tôi yêu nhất là bức đầu tiên ở trên – Thôn nữ Bắc bộ của Nguyễn Nam Sơn. Lúc đầu giá ước tính của các experts chỉ 30.000 – 50.000 euros, tức là còn …vừa túi tiền chúng tôi. Nhưng cuối cùng giá cũng lên đến 265.180 euros.

Thôi thì mong có đại gia nào đó, yêu nghệ thuật, đã mua các tác phẫm nói trên để mang về Việt Nam những gia tài này –

Theo nhà Aguttes thì các người mua kỳ này  đến từ Hongkong, Taipei, Hà nội và tp Hồ chí Minh. 

https://www.aguttes.com/uploads/File/CPVENTETMMARS2018FR.pdf

 

Nguyễn Huỳnh Mai – tất cả những ảnh đều rút ra từ catalogue của nhà Aguttes –

 

Nhà bán đấu giá Aguttes báo là sẽ có hai kỳ bán tiếp theo, ngày 11.06.2018 tới đây

https://www.aguttes.com/html/infos.jsp?id=89832

và ngày 25.06.2018 với các tác phẩm của Mai Trung Thứ, Vũ cao Đàm, Lê Phổ, …

https://expertise.aguttes.com/estimation-tableaux-modernes/

Đã đóng bình luận.