Bỏ qua nội dung

Chuyện thường ngày …

Tháng Năm 10, 2018

Như trồng một chậu hoa trước ngỏ

Hay cắt xén những dây leo để chúng không xâm lấn cửa sổ…

Và  tự nhủ rằng hôm nay tôi đã sống một ngày đẹp.

 

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.