Bỏ qua nội dung

Áo cũ, áo mới

Tháng Sáu 10, 2018

Đây là bộ áo váy mùa hè cho cháu tôi

Được may từ một cái áo cũ. Một cách tái sử dụng để không thêm rác cho môi trường

May cái áo đầy khó khăn vì phải tùy theo chỗ vải có thể tái sử dụng. Tôi lại chỉ là một người mới tập tểnh … vào nghề.

Kết quả là một cái váy ghép chéo nhiều mãnh – với hai cái túi đàng hoàng. Cái áo lệch vai vì vải của tôi chỉ có thế ấy. Nhưng thành “mốt mới”.

Một bộ áo đơn giản cho một cô bé lên bốn

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.