Bỏ qua nội dung

Dự án, dự thảo luật và chuyện … trà dư tửu hậu

Tháng Sáu 25, 2018

Proposition de loi, projet de loi et … les discussions du café de commerce

Một bài cũ, viết cách đây bốn năm. Hôm nay đọc toàn văn Luật Đặc khu – toàn văn nhưng không thấy những lý do cần cho luật mới (exposé des motifs) không có dự trù những hậu quả ngang và dọc (incidences), cũng vắng bóng những tính toán về tài chính kinh tế cho 10 – 20 – 30 năm sau này,  … – nên mang ra đây với mong ước là các nhà làm luật nghiêm túc hơn.

.

Trong các nước ở phương Tây, thông thường để một luật được ban hành, luật đó phải tuần tự qua các quá trình từ dự thảo hay dự án, được nghiên cứu bởi một ủy ban chuyên môn xong rồi mới đưa ra quốc hội bàn bạc và biểu quyết rồi để Tổng thống hay Vua ban hành.

.

Vai trò soạn thảo, tra cứu, cô động nội dung và lập văn bản của một luật trước khi mang ra bàn bạc tại nghị trường rất là quan trọng.

.

Trong thời gian làm việc này, ủy ban chuyên môn đảm trách phải cậy sự tham vấn của các chuyên viên cao cấp của ngành nghề liên hệ.–

Trước khi đưa luật cho phép trợ tử chẳng hạn, ủy ban quốc hội đã tham hỏi ý kiến của hội đồng y tế quốc gia, các hội đồng bác sĩ, các nhà đạo đức học .

Thậm chí còn phải chú trọng, không phải chỉ nội dung thôi mà cả đến ngôn từ, đến các dấu chấm phết của đề án luật vì… sai một li là đi một dậm.

.

Đến lúc mang ra nghị trường, bàn luận trước những người không chuyên môn, nhưng được bầu bởi dân, đại diện cho cái khôn ngoan và những suy nghĩ của dân tình thì đề án đã vững chải, có tính thuyết phục. Các dân biểu có cơ sở để suy nghĩ và cho thêm ý kiến. Một trăm cái đầu thì có nhiều ý hơn. Đem ra nghị trường, đề án luật sẽ có hi vọng được bổ sung hoàn thiện hơn và sẽ trả lời được ít nhất là một phần nào đó ý kiến của dân tình. Nhất là ở các nước Âu Tây, quốc hội là nơi thể hiện tiếng nói của nhiều đường hướng chính trị và tôn giáo.

.

Không có công việc hoàn chỉnh của Ủy ban soạn thảo luật, nghị trường dễ biến thành một café du commerce – một nơi bàn chuyện lông bông, một loại trà dư tửu hậu – làm mồi cho các phóng viên của nghị trường để họ viết những bài cực kỳ gay cấn về các phiên thảo luận nhưng kết quả không có gì tích cực.

.

Đại biểu dân thật đó nhưng các vị đại biểu này cũng đầy cảm tính, thiếu chuyên môn – làm sao có đủ chuyên môn cho tất cả các vấn đề mà quốc hội bàn – nên các phát biểu, dù là rất đáng tôn trọng, bên cạnh các đại biểu không thèm đi họp hay chỉ đi họp cho có mặt, các phát biểu khó mà có tính xây dựng.

.

Đó là chưa nói đến trường hợp các quốc hội chỉ có vai trò đồng thuận hay không đồng thuận với những quyết định của hành pháp.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Tương tự, đổi mới giáo dục mà không rõ ràng, không có chuyên gia giáo dục có khả năng dự trù cho tất cả mọi tình huống, … đổi mới giáo dục mà cứ theo phản ứng của người này người nọ, của phụ huynh, … thì ba mươi năm sau sẽ vẫn chưa đổi mới thực sự.

Đã đóng bình luận.